Zásady ochrany osobních údajů

eMan s.r.o. vytvořil aplikaci Hlášení Nehody. Tato služba je poskytována a provozována společností eMan s.r.o.

Tato stránka je informačním zdrojem o sběru, užití a uchování osobních dat uživatelů naší služby.

Pokud se rozhodnete užívat naší službu, souhlasíte tak se sběrem a užitím informací v souladu s těmito podmínkami a platnou legislativou. Osobní data, která sbíráme, jsou užita pro poskytování a vylepšování našich služeb. Nebudeme vaše data používat, ani je s nikým sdílet jiným způsobem, než jak je uvedeno v tomto dokumentu.

 

Informace o sběru dat a jejich použití

Pro kvalitnější zážitek z užívání naší aplikace a vybrané funkce aplikace od vás můžeme požadovat některé osobní identifikační informace a přístupy k zařízením včetně, ne však pouze, přístupu k internetu, lokaci nebo přístupu ke kameře vašeho zařízení. Informace, které po vás vyžadujeme, jsou drženy naší společností a užívány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Tato aplikace využívá služeb třetí strany, které mohou sbírat informace potřebné k vaší identifikaci.

Odkaz na Zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb třetí strany jsou zde.

 

Data protokolu

Chceme vás informovat, že kdykoliv využíváte naší služby, jsou v případě její poruchy sbírána data a informace (skrze služby třetí strany) ze složky Log data (Data protokolu) ve vašem zařízení. Tato Data protokolu mohou obsahovat informace, jako je třeba vaše IP adresa, jméno zařízení, operační systém, konfigurace aplikace při užívání naší služby, čas a datum jejího užívání a ostatní statistiky.

 

Poskytovatelé služby

Jako poskytovatel této služby můžeme spolupracovat se třetími stranami (společnosti a jednotlivci) , a to z těchto důvodů:

  • Ke zkvalitnění našich služeb;
  • K provozování služby naším jménem;
  • K provádění servisních prací; nebo
  • K asistenci při provádění analýz užívanosti naší služby.

Chceme uživatele naší služby informovat, že tito poskytovatelé služeb třetích stran mohou mít přístup k vašim osobním údajům. Důvodem je provádění úkolů jim zadaných naším jménem.

Tito poskytovatelé však nesmí odhalit, či použít tyto informace k jiným účelům, než k těm, které jim zadáme my.

 

Bezpečnost

Vážíme si vaší důvěry při poskytnutí vašich osobních údajů, a proto vynakládáme maximální úsilí při používání dostupných prostředků k jejich ochraně. Pamatujte ale, prosím, že žádná metoda převodu informací skrze internet, nebo metoda elektronického skladování těchto údajů není nikdy dokonale bezpečná a spolehlivá, a my tudíž nemůžeme ručit za jejich absolutní bezpečnost.

 

Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Tímto si vyhrazujeme právo tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času měnit. Proto vám doporučujeme procházet tuto stránku pravidelně kvůli možným změnám. Pokud však ke změnám dojde, budeme vás o nich na těchto stránkách informovat. Tyto změny nabývají platnosti ihned po jejich zveřejnění na této stránce.

 

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv otázky nebo návrhy ke změnám v našich Zásadách ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@hlaseninehody.cz .

 

Poslední aktualizace: 18. 1. 2018